VITAJTE V KOŠICIACH

Prichádzate z vojnou sužovanej Ukrajiny a potrebujete sa rýchlo zorientovať v Košiciach? Táto stránka vám ponúka všetky dôležité a aktuálne informácie. Na jednom mieste sa dozviete nielen o formách pomoci, ale aj o službách či ubytovaní.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Tiesňové telefónne čísla

Integrovaný záchranný systém:

  • 112 – Všeobecné tiesňové volania
  • 150 – Hasičský a záchranný zbor
  • 155 – Záchranná zdravotná služba
  • 158 – Polícia
  • 159 – Košická mestská polícia

Informácie pre vstup na Slovensko

Slovensko je pripravené na prijatie ľudí unikajúcich pred vojnovým konflitkom. Na našej stránke sme sústredili všetky oficiálne informácie týkajúce sa vstupu na Slovensko. Pomôžeme vám v tejto ťažkej chvíli.

Web: ua.gov.sk/en

Kancelária prvého kontaktu pre cudzincov

Cudzincom zasiahnutým ozbrojeným konfliktom na Ukrajine poskytujeme informačno-poradenské a asistenčné služby. Zároveň slúžime ako bezpečné miesto pre všetkých, ktorí potrebujú v súčasnej situácii pomoc a informácie.

Tel: +421 55 641 91 90

E-mail: foreigner@kosice.sk

Kontaktné spoločensko-informačné centrum

Mesto Košice poskytuje komplexné služby jednotlivcom, rodinám, ako aj celej miestnej komunite – sociálnu mobilitu, vzdelávanie a získavanie sociálnych zručností či sebarealizáciu; pomoc pri integrácii cudzincov, pomoc na trhu práce, prevencia nežiaducich sociálno-patologických javov a vzdelávanie, ktoré by mali viesť k integrácii a svojpomoci.

Tel: +421 908 365 995

E-mail: centrumH68@kosice.sk

Adresa: Hlavná 68, B214,  040 01, Košice

V prípade potreby núdzového ubytovania – kontaktujte Tranzitné centrum Košice.