Aké sú úradné hodiny OCP PZ (oddelenia cudzineckej polície)?

Všetky celoštátne stránkové pracoviská OCP PZ sú otvorené nonstop len pre žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska na území SR: https://www.minv.sk/?uradne-hodiny-ocp-pz.

V Košiciach bude registrácia dočasného útočiska na Triede SNP 35 aj naďalej možná denne v pracovných dňoch od 07:00 do 19:00 hod. Pracovisko je určené len pre rodiny s deťmi, v ktorých je aspoň jedno dieťa do 6 rokov, pre tehotné ženy, seniorov nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby. Pre ostatných je zabezpečená preprava do veľkokapacitných centier v Michalovciach alebo Humennom.

Ak sa žiadatelia o dočasné útočisko zaregistrujú elektronickou formou a takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne urýchlia administratívne procesy na pracovisku cudzineckej polície. Formulár je k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine a angličtine. V prípade maloletej osoby podáva vyhlásenie cudzinca za dieťa zákonný zástupca. Následne sa s cudzincami uskutočnia ďalšie administratívne úkony súvisiace s registráciou. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie.