Ako môžem prihlásiť ukrajinské dieťa do školy?

Deti pochádzajúce z Ukrajiny môžu navštevovať slovenské školy. Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto im bude umožnené štúdium v školách v mieste ich pobytu alebo na inom určenom mieste.

Pokiaľ je vo vašom okolí škola, kontaktuje riaditeľa, ktorý vám následne poskytne ďalšie pokyny a upresní kapacitu školy. Pre zaradenie do vyučovacieho procesu je potrebné mať štatút dočasného útočiska. Pokiaľ riaditeľ nemá kapacity, treba sa obrátiť na odbor školstva na miestnom magistráte.

Kontakty oddelenie školstva magistrátu mesta Košice:

  • V prípade záujmu o štúdium na základnej škole:
  • Mgr. Kvetková Mária, tel.: +421 55 641 92 99

 

  • V prípade záujmu o navštevovanie materskej školy:
  • PhDr. Sviatková Silvia, tel.: +421 55 941 99 06

Ak máte záujem študovať na strednej škole, prosím kontaktujte Košický samosprávny kraj, do ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti patrí väčšina stredných škôl v Košiciach. Na portáli www.strednapreteba.sk nájdete výber stredných škôl v správe KSK aj s príslušnými študijnými odbormi.

Bližšie informácie nájdete tu.