Marginal

Občianske združenie Marginal sa zaoberá integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín a najmä osôb s medzinárodnou ochranou, t. j. utečencov, do spoločnosti. Marginal má bohaté skúsenosti s poskytovaním sociálnych, psychologických a právnych služieb a riešením každodenných životných problémov a otázok svojich klientov, napr. ubytovanie, hľadanie práce, sociálne otázky, sprevádzanie na úrady a k lekárom, zapojenie sa do vzdelávacieho procesu atď.

Marginal realizuje projekty zamerané na integračnú politiku na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a spolupracuje s obcami a rôznymi miestnymi zainteresovanými stranami. Marginal sa tiež snaží zvyšovať povedomie a meniť postoje väčšinovej spoločnosti s cieľom minimalizovať sociálne vylúčenie migrantov a zabezpečiť rovnoprávne spolužitie na princípoch pluralizmu.

Adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice

Tel: 0948 791 900

Email: info@marginal.sk

Web: www.marginal.sk