Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku, ktorého hlavným cieľom je podpora integrácie migrantov na Slovensku. Svoje služby poskytuje od roku 2006.

MIC je prvé a jedinečné informačné centrum na Slovensku, ktoré poskytuje komplexné služby cudzincom na jednom mieste. Služby MIC zahŕňajú právne, sociálne a odborné poradenstvo, rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie, začlenenie na trh práce a podporu komunitného života cudzincov.

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Adresa: Poštová 1, 040 01 Košice

Tel: 055/625 8662

Infolinka: 0850 211 478

Email: mic@iom.int

Viber: +421 908 767 853 

WhatsApp: +421 908 767 853 

Skype: MICconsultant

Web: www.mic.iom.sk