Na “ČÉHAČKU“ už fungujú lekárske prehliadky pre utečencov

Mesto v spolupráci so spoločnosťou Váš Lekár, s. r. o. zriaďuje v jednom z kontajnerov na „ČH“ ambulanciu všeobecného lekára pre deti, dorast aj dospelých. Lekárska ambulancia bude k dispozícii vždy DVAKRÁT TÝŽDENNE a jej služby môžu využiť tranzitujúci vojnoví utečenci a predovšetkým tí Ukrajinci, ktorí sa plánujú v Košiciach zdržať či usadiť. Poskytované im budú preventívne prehliadky, potrebné vyšetrenia a lekári budú vydávať aj potvrdenia pre deti do školských zariadení. Zabezpečené je aj tlmočenie.

TENTO TÝŽDEŇ budú lekárske služby poskytované v čase:

– štvrtok (7. 4.) od 16.00 – do 20.00 hod.

– sobota (9. 4.) – od 10.00 – do 18.00 hod.

V priestoroch humanitného centra zároveň naďalej pôsobí Červený kríž, ktorého zdravotníci poskytujú prvú pomoc.