Prevencia obchodovania s ľuďmi

Slovensko je bezpečná krajina. Krízové situácie ako je táto, však bohužiaľ zneužívajú zlí ľudia. Dajte si preto pozor, aby ste sa nestali obeťou trestného činu obchodovanie s ľuďmi (prostitúcia, nelegálna adopcia, domáce otroctvo, nútená práca, nútené žobranie na uliciach, atď.). 

Kedy byť opatrný: 

  • ak vám niekto ponúka prácu a nedá vám informácie o adrese, názve zamestnávateľa (prípadne máte len veľmi málo informácií); 
  • ak vám niekto ponúkne prácu na základe ústneho dohovoru, príp. zmluvy, ktorej nerozumiete; 
  • ak od Vás niekto žiada, aby ste mu odovzdali doklady pod zámienkou, že za vás všetko vybaví (v súvislosti s ponukou práce).

Máte právo žiadať si informácie a rozumieť. Máte právo žiadať si tlmočníka. 

Ak sa chcete poradiť, alebo si chcete preveriť ponuku práce, neváhajte a kontaktujte Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na tel. čísle 0800 800 818.