Organizácie

V Košiciach pôsobí niekoľko organizácií, ktoré pomáhajú novým migrantom s integráciou. Poskytujú informácie o otázkach pobytu, zamestnania, prístupu k vzdelávaniu alebo kultúrnych integračných aktivitách. Väčšina služieb sa poskytuje bezplatne.

Červený kríž Košice
Človek v ohrození
Občianske združenie EQUITA
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Gréckokatolícka eparchiálna charita v Košiciach
Mareena
Marginal
Migračné informačné centrum (IOM)
Liga za ľudské práva
Migračný úrad MV SR
Psychologické poradenstvo