Organizácie

V Košiciach pôsobí niekoľko organizácií, ktoré pomáhajú novým migrantom s integráciou. Poskytujú informácie o otázkach pobytu, zamestnania, prístupu k vzdelávaniu alebo kultúrnych integračných aktivitách. Väčšina služieb sa poskytuje bezplatne.

Mareena
Marginal
Migračné informačné centrum IOM (MIC)
Liga za ľudské práva
Odbor migrácie a integrácie – Migračný úrad MV SR
Psychologické poradenstvo
Červený kríž Košice