Slovenčina pre Ukrajincov

Pre deti ukrajinských utečencov, ale aj dospelých, ktorí do nášho mesta prišli z vojnou zasiahnutej Ukrajiny, štartuje jazykový kurz slovenčiny.

Od prvého apríla otvára Jazyková škola Užhorodská 8 Košice, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, kurz vyučovania slovenského jazyka. Trojmesačný kurz je dostupný pre deti, žiakov a dospelých z Ukrajiny v počte jednej dvojhodinovej vyučovacej hodiny týždenne.

Viac informácií, ako aj prihlášku na jazykový kurz nájdete na stránke školy: http://www.sjske.sk/index.php?stranka_id=175
V prípade, že sa na stránke nezobrazuje text, je kapacita kurzu plná.

OTVORENÉ KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA

  • Dostupné pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt
  • Kurzy sú určené pre dospelých účastníkov, ktorí sa ešte nezúčastnili týchto kurzov v minulosti (kurz nie je určený pre deti)
  • Kurzy zahŕňajú hodiny sociálno-kultúrnej orientácie
  • Bez vstupných testov
  • Bezplatné
  • Momentálne všetky kurzy prebiehajú online

Otvorené kurzy slovenského jazyka organizované Migračným informačným centrom IOM (MIC) nie sú certifikované jazykové kurzy.

Slúžia ako prvý kontakt so slovenským jazykom, a práve preto sú odporúčané pre úplných začiatočníkov.

Otvorené kurzy slovenského jazyka sa zameriavajú hlavne na:

  • osvojenie si základov slovenského jazyka v reálnych situáciách a každodennej komunikácii (napr. v potravinách, v banke, v práci, s priateľmi, u lekára a podobne).
  • prekonávanie jazykovej bariéry a strachu z komunikácie v slovenčine.
  • rozšírenie slovnej zásoby a osvojenie si základnej gramatiky.

V prípade záujmu sa môžete prihlasovať na stránke IOM