Červený kríž Košice

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto poskytuje sociálne poradenstvo pre ľudí, ktorí si vybavujú dočasné útočisko na Slovensku. Informujeme o možnostiach ubytovania, materiálnej pomoci. Ak potrebujete pomôcť, alebo poradiť, prípadne poznáte niekoho takého, kontaktujte nás počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. na 0903 782 836, alebo poradna.ke@redcross.sk. Pokiaľ ste stratili kontakt so svojou rodinou, blízkymi či príbuznými, môžete využiť službu Slovenského Červeného kríža – Spájanie rodín. Pre viac informácií navštívte webovú stránku redcross.sk