Transparentný účet Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Nadáciou Košického samosprávneho kraja zriadil transparentný účet, svoj finančný dar môže poslať ktokoľvek na číslo účtu SK72 0900 0000 0051 8801 1600.

Výška príspevku nie je stanovená, na transparentný účet je možné venovať ľubovoľnú sumu. Prispieť môžu jednotlivci aj organizácie priebežne, až do ukončenia zbierky. Trvanie zbierky bude závisieť od aktuálnej situácie. Všetky peniaze z účtu použije nadácia na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a jej obyvateľov.

zdroj: vucke.sk