Feedback forms

Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o vyplnenie dotazníkov s cieľom získania spätnej väzby na služby
poskytované mestom Košice a dotazník pre mapovanie potrieb.

Vopred Vám za Váš čas a za cenné informácie ďakujeme!