Organisations

V Košiciach pôsobí niekoľko organizácií, ktoré pomáhajú novým migrantom s integráciou. Poskytujú informácie o otázkach pobytu, zamestnania, prístupu k vzdelávaniu alebo kultúrnych integračných aktivitách. Väčšina služieb sa poskytuje bezplatne.

NIVAM KP Košice
Slovak Humanitarian Council
Blue Dot / Modrý bod – Informačné a poradenské centrum
IPčko – Káčko Košice
Červený kríž Košice
People in need
Občianske združenie EQUITA
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Greek Catholic Eparchial Charity in Košice
Mareena
Marginal
Migration Information Centre (IOM)
The League of Human Rights
Migračný úrad MV SR
Psychologické poradenstvo