Blue Dot / Modrý bod – Informačné a poradenské centrum

Súčasťou Blue Dot sú aj informačné a poradenské centrá, kde vám radi poskytneme tieto služby:

 • Pomoc pri riešení vášho legálneho pobytu na území Slovenskej republiky (dočasné útočisko, medzinárodná ochrana, azyl, doplnková ochrana, prechodný pobyt, trvalý pobyt, zrušenie dočasného útočiska)
 • Pomoc pri hľadaní zamestnania na území Slovenskej republiky, základné informácie o vašich právach a povinnostiach
 • Informácie o vzdelávacom systéme na Slovensku
 • Poradenstvo týkajúce sa sociálneho zabezpečenia na území Slovenskej republiky
 • Informácie o zdravotnej starostlivosti na Slovensku
 • Asistencia pri prihlasovaní sa do verejného alebo komerčného zdravotného poistenia
 • Asistencia a poradenstvo pre dlhodobo chorých
 • Asistencia a tlmočenie pri zdravotných vyšetreniach a počas pracovných pohovorov
 • Pomoc pri hľadaní ubytovania
 • Psychosociálna podpora

Otváracie hodiny Blue Dot / Modrý bod – Informačné a poradenské centrum, Hlavná 68, 3. poschodie, miestnosť 325:

Pondelok: 8:00 – 16:30Utorok: 9:00 – 17:30Streda: 8:00 – 16:30Štvrtok: 9:00 – 17:30Piatok: 8:00 – 16:30
Kontakt: 0948 036 690

 

Mobilné tímy

Súčasťou Blue Dot sú aj mobilné tímy, ktoré pricestujú za vami. Náš mobilný tím vám môže poskytnúť nasledujúce formy pomoci:

 • Podpora v krízových situáciách, psychologická pomoc pre dospelých a deti
 • Prvá psychologická pomoc a psychologická podpora
 • Sociálna podpora a služby
 • Lekárske poradenstvo, online komunikácia s lekármi, poskytnutie odporúčaní na iných odborníkov
 • Poskytnutie informačných materiálov

Otváracie hodiny Blue Dot / Modrý bod – Informačné a poradenské centrum/mobilný tím, Tranzitné centrum Košice stanica:

Pondelok: 8:00 – 16:30Utorok: 8:00 – 16:30Streda: 8:00 – 16:30Štvrtok: 8:00 – 16:30Piatok: 8:00 – 16:30
Kontakt: 0947 924 763

 

Cash Assistance
Registrácia/zmena údajov/informácie ohľadne programu finančnej podpory od UNHCR/UNICEF.

Otváracie hodiny Cash Assistance, Tranzitné centrum Košice stanica:

Pondelok: 8:00 – 16:30
Utorok: 8:00 – 16:30
Streda: 8:00 – 16:30
Štvrtok: 8:00 – 16:30
Piatok: 8:00 – 16:30

Kontakt: 0948067881, 0948067885