Ubytovanie

HospitalityHelps

Iniciatíva HospitalityHelps má jediný cieľ: poskytnúť dočasné ubytovanie v hoteli obyvateľom Ukrajiny, ktorí sú v dôsledku vojny nútení opustiť svoje domovy.

Centrum prvého kontaktu na ČH v Košiciach

Centrum prvého kontaktu (CPK) na Červenej hviezde v Košiciach slúži na prvú humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a pokračujú ďalej do iných miest, či štátov.

Ako sa môžem ubytovať?

Informácie o možnostiach ubytovania nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko na webovej stránke