Dotazník spokojnosti so službami

Radi by sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka so spätnou väznou na služby poskytované mestom Košice. Vaše hodnotenie a váš názor nám pomôžu zlepšiť naše služby a poskytnúť vám lepšiu skúsenosť v budúcnosti. Odpovede na otázky sú anonymné pokiaľ sa nerozhodnete zdielať s nami vaše osobné informácie. Vyplnenie nasledujúcich 6 otázok vám nezaberie viac než pár minút. Vopred vám za váš čas a za cenné informácie ďakujeme!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do akej miery naplnila vybraná služba vaše očakávania?
Ako by ste ohodnotili svoju spokojnosť s personálom poskytujúcim vybranú službu?
Aký spôsob komunikácie s mestom Košice preferujete?
Uveďte tri oblasti, o ktorých by ste vy a vaša rodina chceli dostávať viac informácii
Po potvrdení Vášho súhlasu s osobnými údajmi, môžete dotazník odoslať aj bez vyplnenia Vašich osobných údajov. Pre odoslanie, potvrďte súhlas so spracovaním Vašich odpovedí a stlačte tlačidlo odoslať.
Ak chcete zadať svoje osobné údaje, prosím pokračujte vo vyplňovaní dotazníka a po vyplnení osobných údajov potvrďte súhlas s ich spracovaním a stlačte tlačidlo odoslať. Zadanie Vašich osobných údajov nám v budúcnosti pomôže zlepšiť naše služby a poskytovať adresnejšiu pomoc.
Odoslaním tohto formulára prehlasujem, že som bol oznámený/a s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon ochrane osobných údajov") o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré su zverejnené na webovom sídle mesta: www.kosice.sk. Vaše údaje budú použité výlučne pre vnútorné potreby Magistrátu mesta Košice a nebudú poskytnuté tretím osobám.