BUĎ LASKA

Kino Úsmev pozýva na nový cyklus komunitných premietaní pre ukrajinské a slovenské deti a ich rodičov BUĎ LASKA vždy v stredu od 16. do 18. hodiny. Nasledujúce premietanie bude v stredu 6. apríla 2022.

• premietanie detských animovaných filmových pásiem bez dialógu
• možnosť prepojenia košickej a ukrajinskej komunity
• prítomný bude ukrajinský tlmočník
• Free popcorn
• občerstvenie

Adresa: Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice