Červený kríž Košice

Program SHELTER – práca s klientmi zaregistrovanými v programe, predĺženie trvania programu v jednotlivých prípadoch po dobu od 1 – 3 mesiacov, pravidelné mesačné monitoringy v ubytovaných rodinách.

Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre utečencov z Ukrajiny v Kancelárii prvého kontaktu na Popradskej 66 v Košiciach a pre slovenské zraniteľné rodiny na Komenského 19– osobne, telefonicky, terén, viber, email.

Poskytovanie poradenstva v oblastiach:

 • hľadanie vhodného ubytovania pre odídencov – cez štátny program pomoci MV SR;
 • pomoc pri uplatnení sa na trhu práce, vypracovávanie životopisu, príprava klientov na pracovný pohovor.
 • podávanie informácií ohľadom finančnej pomoci u ľudí, ktorí sa registrovali cez SČK a iné organizácie, informovanie o novinkách.
 • zdravotná starostlivosť – pomoc pri vyhľadávaní potrebnej zdravotnej starostlivosti, podávanie informácií ohľadom zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti.
 • vzdelávanie – systém vzdelávania na Slovensku, problémy s adaptáciou v školskom kolektíve, komunikácia s vedením materských, základných a stredných škôl – zaradenie detí z Ukrajiny do vyučovacieho procesu, poskytovanie poradenstva študentom vysokých škôl.
 • vyhľadávanie voľnočasových aktivít pre detí a dospelých.
 • sprostredkovanie informácií o aktuálnej ponuke kurzov slovenského jazyka pre odídencov, pomoc s registráciou na kurzy.
 • sieťovanie organizácií, ktoré poskytujú sociálne a iné druhy služieb pre UA odídencov, komunikácia s organizáciami a úradmi.

Iné aktivity:

 • vydávanie materiálnej pomoci – plienky pre deti, vlhčené utierky, ruksaky psychologickej prvej pomoci IFRC, hygienické balíčky IFRC.
 • Poskytovanie Kaufland kariet klientom – aktuálne máme k dispozícií 18 kariet.
 • Program „Zimný príspevok – program jednorazového finančného príspevku pre hostiteľské rodiny“ – aj v novom roku prebieha v KPK registrácia hostiteľov do programu. Registrácie do programu budú prebiehať približne do druhej polky Februára 2023, alebo do naplnenia kapacity, a to 500 registrovaných. Program je určený pre slovenské hostiteľské rodiny, ktoré poskytujú alebo zdieľajú ubytovanie s vysídlenými domácnosťami z Ukrajiny, a znášajú vysoké účty za spotrebu energií ale aj opotrebovanie ubytovacích priestorov, ktoré poskytujú. Príspevok pre hostiteľa bude vo výške 150 eur a bude jednorazový.
 • Poskytovanie hustých teplých polievok s chlebom a nápojom zadarmo v počte 100 ks denne , od PO do ŠTV v čase od 11.30 do 12.30 hod. výdaj z Bocatiovej ulice, pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii, bez prístrešia.

Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto

Adresa: Komenského 19, 2. poschodie, 040 01 Košice

Kancelária: kosice@redcross.sk

Web: www.redcross.sk/kosice-mesto

Kurzy, dobrovoľníctvo, miestne spolky a zdravotné asistenčné služby:

Mail: kurzy.ke@redcross.sk / Tel: 0911 622 486

Špecializované sociálne poradenstvo, opatrovateľská služba, stravovanie seniorov a ID (nad 70%):

Mail: poradna.ke@redcross.sk / Tel: 0903 782 836

Kancelária prvého kontaktu (UA):

Mail: help.ke@redcross.sk / Tel: 0948 873 896