IPčko – Káčko Košice

IPčko – Káčko poskytuje služby:

  • krízová linka pomoci v ukrajinskom jazyku
  • psychologické poradenstvo a pomoc v akútnych životných situáciách
  • krízová intervencia
  • podporné psychosociálne skupinové aktivity pre tínedžerov
  • vzdelávacie aktivity pre tínedžerov, rodičov a odbornú verejnosť na súvisiace s duševným zdravím
  • Connect Klub Michalovce – nízkoprahový klub s pravidelným programom a možnosťou psychologického poradenstva

Web: www.ipcko.sk

Krízová linka pomoci v ukrajinskom jazyku: 0800 500 888

Email: kackoke@ipcko.sk

Adresa: Baštová 10, Košice