NIVAM KP Košice

Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s organizáciou UNICEF je zameraný na poskytovanie podpory pedagógom a školám v začleňovaní cudzincov do slovenského školstva.
Priame poradenstvo a podpora škôl v jednotlivých regiónoch, adresná pomoc priamo v školách, kde sa umožní reagovať na individuálne potreby škôl. Adresná a priama pomoc ukrajinským rodinám a ich deťom regionálnymi koordinátormi v regiónoch vo vzdelávaní. Psychologická pomoc a podpora ukrajinským rodinám a školám ukrajinskou psychologičkou. Ukrajinská tlmočníčka rieši komunikáciu medzi ukrajinským rodičom – školou – dieťaťom, asistenciu pri zaraďovaní dieťaťa do školy. Metodická podpora a webináre pre školy a ukrajinské rodiny. Riešenie konfliktov a konfrontácie medzi žiakmi na základných školách.

Pracovisko: Južná trieda 10, 040 01 Košice
Za košický región:
Ing. Eva Palková
e-mail: eva.palkova@nivam.sk
mobil: +421 940 617 638
web: NIVAM: Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní