Občianske združenie EQUITA

Občianske združenie EQUITA zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v zraniteľných skupinách.

Poskytujeme zdravotnú podporu ľuďom, ktorí v dôsledku spoločenského vylúčenia, vojnových konfliktov alebo iných humanitárnych katastrof, čelia bariéram v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Poskytujeme základné ošetrenie, zdravotné konzultácie a napájanie na rôzne služby zraniteľným ľuďom priamo v teréne a komunitám. Združujeme lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov, záchranárov, ale aj projektových koordinátorov, administratívnych pracovníkov, logistov a odborníkov na duševné zdravie. Odborné konzultácie zdravotného stavu poskytujeme priamo v komunitách našich klientiek a klientov, v teréne. V spolupráci s partnermi im zabezpečujeme komplexnú odbornú zdravotnú starostlivosť a sociálnu a materiálnu asistenciu.

Pracujeme na prevencii a reakcii na rôzne formy násilia. Školíme zdravotníkov a koordinujeme starostlivosť o ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú násilie. Našim klientkám a klientom poskytujeme psychosociálnu podporu, zdravotnícke poradenstvo, sprostredkovanie, sprevádzanie a koordináciu potrebnej zdravotnej starostlivosti. Napájame ich na partnerské organizácie schopné asistovať osobám zažívajúcim násilie v právnej a sociánej oblasti. Služby poskytujeme v slovenskom, ukrajinskom, maďarskom a anglickom jazyku. Naše odborníčky sú vyškolené v oblasti klinického manažmentu sexuálneho násilia.

Ukrajinským odídenkyniam a odídencom poskytujeme služby prostredníctvom telefonickej linky a výjazdových tímov po celom Slovensku. V spolupráci s partnermi ponúkame asistenciu s informáciami, orientovaním sa v zdravotníckom systéme alebo priame zdravotnícke služby naprieč Slovenskom.

Reagujeme na lokálne, ale aj národné núdzové situácie. Poskytujeme humanitárnu starostlivosť ľuďom, ktorých prístup k pomoci je obmedzený alebo s ktorými zdravotný systém nepočíta.

EQUITA, o.z.

Pod vinicami 3217/25, 811 02 Bratislava

+421 948 339 647

www.equita.sk

info@equita.sk