Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Mimovládna organizácia združujúca rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.

Podporujeme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením:

  • telefonické a mailové poradenstvo
  • poradenstvo prostredníctvom laických poradcov (rodičov s autentickou skúsenosťou)
  • informačný portál o právach detí so znevýhodnením
  • vzory žiadostí a odvolaní
  • aplikácia Sociálna kalkulačka
  • vzdelávanie pre rodičov

Tlmočíme potreby rodín a presadzujeme ich práva:

  • zber podnetov od rodín
  • tlmočenie podnetov kompetentným
  • vzdelávanie odborníkov

Zvyšujeme povedomie verejnosti o zdravotnom znevýhodnení:

  • kampane na prehĺbenie porozumenia verejnosti.

Kontaktné údaje:
Web: Úvod – Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Regionálne centrum Košice
Email: kosice@platformarodin.sk
Tel: +421 911 587 733