Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva poskytuje kvalitnú právnu pomoc utečencom a migrantom v Slovenskej republike. V prípadoch, keď to legislatíva umožňuje, HRL zastupuje strategické prípady na súdoch alebo v medzinárodných ľudsko-právnych orgánoch. HRL sa zasadzuje za rozvoj, presadzovanie a realizáciu slovenskej migračnej, azylovej a integračnej politiky, ktorá rešpektuje ľudské práva a dôstojnosť a považuje rozmanitosť za prínos pre spoločnosť.

Liga za ľudské práva

Hlavná 68, 040 01 Košice

Tel: 0918 366 968, 0918 857 715

Email: messova@hrl.sk, dojcinovicova@hrl.sk

Facebook: @Ligazaludskeprava

Instagram: @humarightsleague

Web: www.hrl.sk